Initiatiefnemers
Havens la Carte is een proces dat is ingezet door een samenwerking tussen drie adviseurs in de watersportsector. Vanuit ieders eigen blikveld, kennis en ervaring is een idioom ontwikkeld die rechtdoet aan de veelzijdigheid van de watersportindustrie.

Rob Vrolijks, Projectbureau Vrolijks
Monica de Vast, Marina Yachting Consultancy
Robert Holmes, Macavity Projecten