Ervaringen
In het voorjaar van 2011 is de nieuwe denkwijze van Havens a la Carte voor het eerst gebruikt in interactieve werksessies. De watersportondernemers aan de Uiterweg in Aalsmeer wilden samen nadenken over de gezamenlijke toekomst. De Kamer van Koophandel Amsterdam, Hiswa Vereniging en de Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie organiseerden drie werkbijeenkomsten met watersportondernemers.

Havens a la Carte werd ingezet in de vorm van een soort kaartspel. Groepjes ondernemers sorteerden de haventypologieën naar aanwezig of afwezig in Aalsmeer en naar wenselijk of onwenselijk in het gebied. Ook vroegen zij zich gezamenlijk af in hoeverre een typologie ‘toekomstproof’ was. Zo kwam de discussie op gang en ontstond een gezamenlijk beeld van de opgave waarvoor de ondernemers stonden. In een tweede sessie werd doorgedacht over de marsroute ernaartoe en de vragen aan organisaties zoals de gemeente, de KvK en de landschapsbeheerder. In de derde sessie werden de uitkomsten breder getoetst.

Gemeente en LTO Nederland namen deel aan de sessies. De reacties van ondernemers en organisaties waren bijzonder goed. De gemeente staat aan de vooravond van een nieuw bestemmingsplan en gaf aan dat haventypologieën heel bruikbaar zijn als instrument bij het bepalen van de toekomst en als bouwsteen voor het bestemmingsplan.

De uitkomsten van de sessies worden verwoord in een brochure die aan de gemeente aangeboden wordt.

Lees meer over ervaringen en projecten