Havens ŗ la Carte
HaventypologieŽn
Dť jachthaven bestaat niet! Met die stelling werd een start gegeven aan het nieuwe denken over jachthavens. Te vaak kwamen de initiatiefnemers misverstanden tegen over jachthavens. Iedereen denkt vanuit zijn eigen achtergrond, woonplaats, recreatiegebied en gebruik. Om beleid te maken en beleid af te stemmen op doelstellingen en mogelijkheden is een eenduidig begrip nodig. De haventypologiŽn geven deze duidelijkheid en werken de kenmmerken verder uit. Havens a la carte als gedachtengoed is daarmee geboren.

Idee
De initiatiefnemers wilden de basis leggen voor een gezamenlijk idioom. Niet alleen om steeds beter te kunnen specificeren wat een bepaalde haventypologie is, maar ook om te kunnen zoeken naar geschikte typologieŽn. Daarbij zijn ruimtelijke aspecten, gebiedsdoelstellingen, watertypen, boottypen en kernmerken bepalend voor de kansen van een bepaalde typologie in een bepaald gebied. Door op basis van bestaande kennis deze aspecten voor de haventypologieŽn uit te werken is een waardevolle database ontstaan die ingezet kan worden als instrument voor beleid op maat.

Terug naar vorige pagina
Lees verder: werkwijze, inhoud en toepassingen