Partners
Initiatiefnemers
Havens la Carte is een proces dat is ingezet door een samenwerking tussen drie adviseurs in de watersportsector. Vanuit ieders eigen blikveld, kennis en ervaring is een idioom ontwikkeld die rechtdoet aan de veelzijdigheid van de watersportindustrie.
Rob Vrolijks, Projectburau Vrolijks
Monica de Vast, Marina Yachting Consultancy
Robert Holmes, Macavity Projecten

Kennispartners
Om het initiatief Haven la Carte te versterken, en om te komen tot een doorontwikkeling van de typologische indeling en onderliggende data, wordt samengewerkt met kennispartners. Vanuit specialistische invalshoeken of juist vanwege een breder perspectief inspireren en ondersteunen de partners en initiatiefnemers elkaar.
Kenniscentrum (Kust)toerisme
HISWA Vereniging

Rho adviseurs partner vanuit perspectief Ruimtelijke Ordening
Rho adviseurs voor leefruimte, met vestigingen in Rotterdam, Oenkerk, Middelburg en Eindhoven, is o.a. specialist op het terrein van ruimtelijke planning, recreatie en landschapsontwerp. Met een ruime ervaring in toerisme, recreatie en watersport kan Rho adviseurs Havens a la Carte toepassen in ruimtelijke planvorming.

Marinagids.nl heeft er voor gekozen om Havens a la Carte als zoekfunctie toe te voegen voor havens online. De aangesloten havens is gevraagd in welke categorie zij vallen en watersporters kunnen op basis daarvan hun keuzes maken. www.marinagids.nl