Havens ŗ la Carte
Werkwijze
Aan de hand van talloze voorbeelden in binnen en buitenland is het fenomeen Ďjachthavení uit elkaar geplozen. Door steeds op zoek te gaan naar verschillen en kenmerken zijn er uiteindelijk 50 typologieŽn benoemd. Dat aantal staat niet vast. Ongetwijfeld zijn er nog meer te bedenken. Ook lijken sommige typologieŽn sterk op elkaar. Veel bestaande havens zullen combinaties zijn. Het is geen absolute wetenschap, vooral een hulpmiddel in zoeken en bespreken.

Inhoud van de database
In de database worden de 50 haventypologieŽn verder uitgewerkt. Naast de algemene beschrijving zijn beschreven:
- kenmerken
- voorzieningen
- bootsoorten
- watertypen
- ruimtelijke impact

Toepassingen in de praktijk
De database kan ingezet worden als instrument bij beleidsvorming. Dat kan op regionale schaal, door samen met partners te kijken welke haventypologieŽn gezamenlijk een goede invulling geven aan de gebiedsambities. De doelstellingen en effecten zijn dan richtinggevend. Toepassing kan ook op lokaal niveau, waarbij voor een gemeente wordt gekeken naar de wenselijke combinaties en waarbij een analyse wordt gemaakt van de compleetheid en samenhang van het aanbod. Ook ondernemers kunnen met de haventypologieŽn in de hand een betere typering geven van de eigen positie op de watersportkaart en de toekomstperspectieven.

Terug naar vorige pagina